Milfarina - Kontakt
Image

MILFARINA d.o.o.
Alekse Šantića 4
11320 Velika Plana
Podunavski okrug, Srbija      

                                                                                                                                            Direktor : Momir Lazić                                                                                      Centrala: 026/514-467
                                                                                                                                       Godina osnivanja: 2008.                                                                                          Komercijala:026/516-511
                                                                                                                                    Matični broj subjekta: 20485353                                                                               Faks:026/516-743                                                                                                                                                                                                    PIB:105902534                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                              

                                                                     EMAIL: office@milfarina.co.rs